Foto:

Föglötunnel – möjlighet eller (ekonomisk?) undergång?

Debatten går varm om byggandet av en tunnel mellan Föglö och Lumparland och framställs mycket positivt av medlemmarna Rainer Juslin (Lib) och Jörgen Pettersson (C) från tunnelkommittén men deras uppgift är kanske inte att förutsättningslöst utreda utan att däremot påverka opinionen.

Nedan några direkta citat ur deras insändare. ”De löpande kostnaderna är relativt sett små och rätt enkla att förutse.”, ”Spara miljoner varje år.”, ”Tid är pengar. Börja spara redan nu.”

Det är mycket fokus på att spara pengar före vi ens vet vad kostnaden blir. Man får uppfattningen att mantrat är ”Här ska sparas pengar – kosta vad det kosta vill”.

Jag nätfiskade om norska tunnlar och hittade artiklar om Fröya öppnad år 2000 och Hitra öppnad år 1994.

Uppgifterna jag hittade i lokala norska tidningar berättar att bägge dessa tunnlar ska byggas om på grund av ökade säkerhetsföreskrifter samt renoveringsbehov.

Det går tydligen inte att renovera utan att stänga så debatten gäller om det ska byggas nya färjfästen och chartras en färja under de beräknade tre år renoveringen tar eller om det ska byggas en ny tunnel med högre säkerhet alternativt en parallell tunnel till den befintliga som renoveras då parallell tunneln är klar om tre år.

En ny något större tunnel med högre säkerhetskrav blir 8,1 kilometer lång och kostnadsberäknad till 2.700 miljoner norska kronor vilket är 270 miljoner euro.

Alternativet med enklare parallelltunnel som är 7,3 kilometer lång är kostnadsberäknat till 2.400 miljoner norska kronor dvs 240 miljoner euro.

Föglötunneln är ca 11 kilometerm lång och 130 miljoner euro har förekommit som kostnadsuppgift, vilket jag starkt betvivlar skulle räcka då jag jämför med de norska kalkylerna, men jag vet inte vilken säkerhetsstandard som är tänkt bara att det talats om norsk standard vilket nu på vissa ställen i Norge finns behov att förbättra.

Personligen tycker jag inte det skulle vara trevligt att köra i en tunnel som är 11 kilometer lång utan utrymningsvägar.

”Det har tidigare diskuterats att den norska standarden är för låg men vi i gruppen har kommit fram till att den är tillräcklig” enligt uttalande av Rainer Juslin.

Kan Åland verkligen bestämma om standarden eller om finska/EU standarder måste uppfyllas?

Jämför vi med nybyggnadskostnaden för den enklare Fröya parallelltunneln och översätter det till Föglölängd blir summan 350 miljoner euro.

Fördelar man nybyggnadskostnaderna över 25 – 30 års tid så kan man konstatera att underhållskostnader för tunnlar är stora fast det så gärna vill framställas att tunnlar är ekonomiska.

Vi har ett bra exempel på underhållskostnad för Vårdöbron som måste byggas ny efter 30 år.

Utöver detta tillkommer givetvis driftskostnader.

Hur finansiering ska ordnas undersöks säkert men jämförelsen med Fröyas statliga/kommunala 62 procent och vägtull 38 procent går inte att överföra på Föglö-alternativet eftersom befolkningen på Fröya är 10 gånger fler och därmed troligen genererar 10 gånger mer intäkter.

De verkliga kostnaderna får vi inte veta före LR lagt flera miljoner på markundersökningar och anbudsunderlag.

Det får gärna byggas en tunnel om de ekonomiska förutsättningarna är gynnsamma, men då med alla underhållskostnader inräknade fast kanske det finns angelägnare saker att använda pengarna till.

Kenneth Sundlöf

Hittat fel i texten? Skriv till oss