Foto:

Flytande hus i stället för bostadsö

I stadens budgetberedning inför år 2022 framgår att staden tar fram en utvecklingsstudie för bostadsö i Slemmern. Jag önskar att tanken på en bostadsö i Slemmern frångås och att man i stället utreder förutsättningarna för staden att tillhanda område/områden för annan form av sjönära boende.

I både Ekenäs (Raseborg) och Lovisa har det påbörjats planering för flytande hus på pontoner eller sjövillor på bryggor, som syftar till boende på vattnet. Motsvarigheter finns i till exempel Stockholm och Göteborg. Jag föreslår att hela stadens kustlinje analyseras, så att denna nya typ av sjönära boende inte stör ovanliggande bebyggelse. Därmed kan det eventuellt finnas större förutsättningar i Svibyviken och sydvästra Mariehamn än i Slemmern.

Leif Holländer (Ob)

Hittat fel i texten? Skriv till oss