Foto:

Finns det en vilja, finns det en väg

Enligt avfallsmyndigheten Ålands Miljöservices (Mise) avfallstaxa 2021 kan bostadsägare med lite avfall dela ett A-kärl/MiseFyran med en till två grannar om ”hushållen är små och består av 1-2 personers hushåll ”. Mise har därmed fastslagit att ett A-kärl med två veckors tömningsintervall lämpar sig för hushåll av storleken två till sex personer; två personer om delningen görs av två stycken enpersonshushåll och sex personer om tre stycken tvåpersonershushåll delar. Detta är ett så kallat oomtvistligt faktum, för så är det skrivet.

Men samtidigt som så många som sex personer enligt regelverket tillåts dela på ett och samma kärl med tömning varannan vecka nekar man enstaka hushåll med samma kärlstorlek, egen kompostering och fler boende än en person att få förlänga tömningsintervallet till fyra veckor. Hur logiskt eller ekonomiskt rättvist är det?

Om det enligt Mise räcker med tömning varannan vecka av ett A-kärl som delas av sex personer fördelade på tre skilda hushåll, då bör det enligt all logik räcka med tömning var fjärde vecka för ett enstaka hushåll med två till tre boende. Låt mig bevisa det med enkel matematik, med antagandet att varje person producerar 1 kg avfall/vecka:

Tre hushåll * à 2 personer * 1 kg avfall * 2 veckor = 12 kg

1 st hushåll * à 3 personer * 1 kg avfall * 4 veckor = 12 kg

Quod erat demonstrandum.

Addera till detta matematiska faktum att man redan i dag godkänner att enpersonshushåll kan få hämtning var fjärde vecka (under tiden november-mars eller på heltid om man har egen kompost) och redan i dag tillåter att En till tre grannar anmäler att man delar på samma A-kärl, med de justeringar i Miros tömningsschema båda dessa alternativ kräver. Därmed anser jag att det inte finns några som helst hinder för att man – för att en gång för alla få en ände på ocker, diskriminering och tjafs – per omgående tillåter längre tömningsintervall för samtliga hushåll som tidigare haft det i samband med en fackskärl och vintertid även för dem som haft tvåfackskärl.

Det lönar sig inte att gömma sig bakom: ”Mise har upphandlat fastighetsnära avfallshämtning vilket innebär att ett visst antal tömningar har garanterats till entreprenören som denne har baserat sitt pris på.”

Den ekonomiska konsekvensen för Mise blir nämligen inte annorlunda än när man tillåter kärldelning. Den logistiska konsekvensen för Miro blir inte heller den annorlunda än med den redan nu tillåtna möjligheten till förlängt intervall för enpersonshushåll. Det som däremot skulle bli annorlunda, är att Mises målsättning i ”Renhållningsplan 2014-2024” att öka kundnöjdheten med minst fem procentenheter skulle ta ett jättekliv i rätt riktning.

Samtliga nämnda Misedokument finns tillgängliga på www.mise.ax.

Nina Backlund

Hittat fel i texten? Skriv till oss