Foto:

Finns ett maxantalblöjor per dygn?

Angående äldreomsorgschef Evelina Grandell- Rosenlunds (icke)svar på Leje Portnojs insändare om maxantal blöjor per dygn på Trobergshemmet: Du hänvisar i ditt svar till att ni inte kommenterar enskilda klientärenden.

Låt mig därför ställa två frågor som faller inom ramen för dig att svara på: Har Trobergshemmet maxantal blöjor per dygn? Går pengarna före behovet och god omvårdnad?

Väntar ivrigt på svar

Stadens äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund svarar:

1. Absolut inte. Antalet inkontinensskydd bedöms utifrån individuella behov, vilket periodvis kan variera från dag till dag.

2. Nej. Pengarna går inte före behovet.

Hittat fel i texten? Skriv till oss