Foto:

Fågelskyddsförening med frågetecken

Jag har nu följt med Ålands Fågelskyddsförenings förehavanden i några år och ställer mig allt mer frågande till föreningens namn och visioner.

Mycket av mitt ifrågasättande gäller havsörnens orubbliga status inom föreningen och oviljan att ta konsekvenserna av vad de själva har varit med och skapat med en överstor, ohållbar havsörnsstam runt Åland.

Naturen är just nu ur balans på grund av fanatiska personer som ser havsörnen som sin framgångssaga där ingen ska få komma emellan och säga att det finns för mycket havsörnar. Man står kort och gott och ser på när Finlands största ejderstam ute på Lågskär blir utplånad år efter år av ibland upp till ett 30-tal örnar och andra rovfåglar som enbart jagar ådorna och dess ungar. Inga överlever och ingen i föreningen lyfter ett finger för att rädda ådorna och dess ungar. ”Fågelskyddsförening” klingar vackert men inte ser jag någon annan förening än Ådans Vänner som skyddar ejdern och de gör det natt som dag ute på Båtskär och ärar verkligen föreningens namn.

Fanatism är aldrig sunt och tenderar alltid att urarta på ett eller annat vis och nu lider framför allt ejdern av havsörnens övertalighet på grund av en grupp människors fanatism. Det är inte havsörnens fel att den snart är allmänt hatad i stället för beundrad för sin mäktiga uppenbarelse.

En sak jag reagerat starkt på ute på Lågskär är att virket man kört ut med båtar har man använt för att bygga vindskydd av så att man inte ska frysa. Man har lagat spångar så att man inte blir blöt om fötterna, och så vidare, men inte en enda liten brädlapp har man använt till att spika ihop en sjöfågelholk eller ett ådtak.

Vad är det för fågelskydd ute på en ö där ingen sjöfågel överlever? Fågelskyddsförening, för vem och vilka arter undrar jag? Jag fick väl svaret när ordförande Johan Ekholm hörde av sig på våren 2020 och förklarade att jag inte borde lägga ut bilder till allmänhetens kännedom på ett havsörnsbo vid Lågskär på min fotosida. Han anser att om örnen får häcka där bland ejdrarna så håller den borta alla andra örnar på Lågskär. Ett önsketänkande i all ära men samtidigt som den häckade där i sitt bo var det 16 andra örnar på samma ö under samma dag. Så hur tänker du då Johan Ekholm?

Jag förstår att du gärna vill ringmärka och hålla på med örnungar på Lågskär för det är ju spännande, men naturen och ejdern har inte råd med örnexperiment just nu. Som sagt, inga ejderungar överlever på Lågskär och då pratar vi om ungar i tusental och ni står där med händerna i fickorna och funderar på egna örnexperiment på ejderns bekostnad igen?

Varför bygger ni inga ådtak eller holkar och hjälper sjöfåglarna som många andra gör just nu på vår ö? Förr i tiden fanns det gott om sjöfågelholkar på Lågskär men då var det folk som levde med och för naturen där ute och som upprätthöll en balans mellan en lagom mängd rovfågel och sjöfågel. Nu är Lågskär arrenderat av ornitologer och jag ser det som ett skolexempel på hur man missköter en sjöfågelstam på en ö i havsbandet.

Det ska tilläggas att sjöfåglarna på Lågskär, som nu är ett exempel bland många öar, inte enbart lider av havsörnen utan även av kråkor, korpar, kajor och trutar men likväl inget annat än rovfåglar överlever och man anser från Birdlife Finland och medlemmar av Ålands fågelskyddsförening att naturen har sin gång.

Havsörnens nuvarande mångfald är inte naturens gång utan enbart en produkt av människans oförstånd att lägga sig i naturen i ett från början välmenat projekt som gick överstyr i händerna på människor som inte klarat av att avsluta projekt havsörn i tid. Nu är vi här, där ett örnbestånd av sällan skådat slag existerar och vi måste ta vårt ansvar för att återskapa balansen mellan rovfåglar och predatorer bland sjöfåglarna igen, så som skärgårdsmänniskan på Åland alltid har gjort med förståelse för balans mellan arterna.

Jag är uppriktigt ledsen över det oförstånd för naturens balans som råder bland människorna ute på Lågskär och namnet fågelskyddsförening blir på något vis som falsk marknadsföring för mig.

Niclas Nordlund

Det här är den andra av två insändare i ämnet. Den första publicerades i gårdagens tidning.

Ålands fågelskyddsförenings ordförande Johan Ekholm har erbjudits möjlighet att svara, men vill avstå. Reds. anm.

Hittat fel i texten? Skriv till oss