Foto:

EU:s klimatlag andas framtidstro

Ålands Natur och Miljö ser positivt på EU:s nya klimatlagspaket ”Fit for 55” och föreningens ordförande Maria Törnqvist tycker att det andas framtidstro och hoppas att andra regioner följer efter och vill tävla om titeln världens första klimatneutrala region. Det är även bra att ett oberoende vetenskapligt expertråd ska tillsättas och att EU ska ta fram en så kallad växthusgasbudget som ska sätta ett exakt tak för hur mycket EU får släppa ut varje år. Föreningen välkomnar att kommissionen vill prissätta koldioxidutsläppen från flyget, som hittills har haft undantag, samt att utsläppen från sjöfarten för första gången ska ingå i EU:s utsläppshandelssystem och att det sätts skärpta krav på koldioxidutsläpp från personbilar och lätta lastbilar.

Efter sommarens nyhetsrapporteringar om globala översvämningar, skogsbränder och extrem hetta är föreningen glad över att kommissionen föreslår att EU:s skogar, jordar, våtmarker och torvmarker ska återställas, eftersom detta ska öka koldioxidupptaget och göra miljön mer motståndskraftig mot klimatförändringarna.

EU-kommissionen har även lagt fram förslag om klimattullar. I förslaget ingår dock bara råmaterial och inte komplexare varor, vilket leder till att priset på råvaror som behövs för tillverkare inom EU går upp, samtidigt som importerade varor tillverkade utanför EU inte omfattas av tullarna. Föreningen hade önskat att klimattullarna skulle gälla för alla importerade varor.

Föreningen anser att det är väldigt bra att vi nu har en klimatlag för hela EU, men är tveksamma till om de åtgärder som nu tas fram kommer att räcka för att nå Parisavtalets krav på 1,5 graders mål. Även om målsättningarna är låga så är det i alla fall mycket positivt att hela EU kommit fram till detta gemensamt.

Föreningen ser fram emot att se vilka konkreta åtgärder de åländska beslutsfattarna kommer att ta fram för att uppfylla sin del av klimatlagspaketet och omställningen som krävs för att genomföra ”Fit for 55”. Föreningen följer med särskilt intresse hur beslutsfattarna tänker omställningen inom de för Åland viktiga sektorerna sjöfart och transport, vilka ger upphov till de största utsläppen på Åland.

Ålands Natur och Miljö

Hittat fel i texten? Skriv till oss