Foto:

EU-valet är ditt

Åland och hela Europa går nu till val för att välja vårt nästa Europaparlament. Ett parlament som avgör de stora linjedragningarna för vårt gemensamma Europa. Stora frågor som inte ensamt kan lösas på nationell nivå, frågor som kräver erfarna och progressiva krafter.

Det som ligger i vågskålen är ett fortsatt arbete för fred, demokrati, rättvisa mellan människor och fortsatt kamp för klimatet och naturens återhämtning. Frågor som är centrala också för ålänningarna.
Vår viktigaste utmaning inom Europa är att stärka de mänskliga rättigheterna, energisäkerheten och den gröna omställningen. Detta samtidigt som vi står inför yttre säkerhetshot, röster som höjs för en nedmontering av rättsstaten och politiska krafter som vill pausa eller avsluta klimat- och miljöarbetet.
Den gröna gruppen i Europaparlamentet kommer inte att ge vika för de växande ytter-högerkrafterna och de konservativa populisterna som vi nu ser på frammarsch i Europa. Om andra partigrupper vacklar inför märkliga allianser för att nå maktens sötma säger vi gröna: hit, men inte längre.
Vi ska inte backa in i framtiden.
EU-valet är ditt val.

Maria Ohisalo, riksdagsledamot, EU-kandidat för De Gröna och Hållbart initiativ
Pekka Haavisto, riksdagsledamot, tidigare utrikesminister

Hittat fel i texten? Skriv till oss