Foto:

EU-valet är ett åländskt val

EU befinner sig återigen vid ett vägskäl: ska vi bekämpa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald, stärka de mänskliga rättigheterna, välfärden och rättsstaten. Eller ska vi backa bandet.

Den 9 juni, på Ålands självstyrelsedag, väljs ledamöter till Europaparlamentet. Valet är viktigt.
Auktoritära krafter strävar efter en union där pressfriheten inskränks, oberoendet för rättsväsendet försvagas, internationella avtal kan brytas, minoriteters rättigheter trampas på, och politiska beslut fattas mer på grund av känslor än fakta.
Rättsstaten är grunden för hela den europeiska unionen. Även Ålands självstyrda status, demilitarisering och neutralisering, grundas på internationell rätt. Om EU-länderna försvagar stödet för internationella avtal kan självstyrelsens ställning i längden ifrågasättas och hotas. Det är i allra högsta grad i Ålands intresse att EU står upp för rättsstaten och internationella avtal.
Det är också ytterst viktigt för Åland hur EU skyddar och säkrar sina vattenområden, där Östersjön är central, och hur EU-länderna tillsammans tacklar klimatuppvärmningen. Förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisens effekter syns både i havens tillstånd, livsmedelsproduktionen och i minskade möjligheter för turismen i framtiden när extrema väderförhållanden, alltifrån översvämningar till extrem hetta, fortsätter att öka.
Ålands röst måste höras i Europaparlamentet och jag lovar att vara den rösten.

Maria Ohisalo
EU-parlamentskandidat
De Gröna, i samarbete med Hållbart Initiativ

Hittat fel i texten? Skriv till oss