Foto:

EU-BREV: Beslut fattat över våra huvuden?

EU:s stora återhämtningsfond är uppe på agendan. Aldrig någonsin har så mycket pengar spenderats på EU-nivå och vi betalar genom våra skatter till Finland mer än vi får tillbaka. De små smulor vi får tillbaka är dessutom villkorade till att vi spenderar dem så som ”de där borta i EU säger”. Ännu en gång har byråkrater långt borta fattat beslut över våra huvuden!

Ja, det är i alla fall känslan man får ibland när man hör hur återhämtningsfonden och många andra EU-beslut beskrivs. Problemet är bara att det inte är sant. För att se både hur återhämtningsfonden kom till och hur beslutsfattande i EU verkligen går till så kan man ta en titt på bakgrunden till fonden.

I grunden är det EU:s länder som själva har ansvar för att hålla ordning i sina egna ekonomer. Det är en bra sak och det borde vara självklart att det inte är upp till andra länder att rycka in om ett land har agerat ansvarslöst och spenderat mer pengar än de har. Det är därför många länder, Finland inkluderat, har varit väldigt försiktiga med att godkänna alltför stora och villkorslösa stödpaket.

Men när Corona-krisen slog till ändrades spelplanen. EU:s olika ekonomier hamnade plötsligt inför ett minst sagt utmanande läge och vissa länder drabbades mycket hårdare än andra. Den här gången är det däremot inte främst på grund av ansvarslöst agerande utan på grund av att viruset har slagit olika på olika platser. Att vara medlem i en union innebär såklart att man också behöver vara solidarisk med andra medlemmar men när flera EU-länder står på ruinens brant är det inte bara en fråga om att vara snäll utan det handlar om reda pengar. Faktum är nämligen att våra ekonomier hänger ihop. Vi kan själva klara av en kris hur bra som helst men om våra största handelspartners inte har råd att köpa våra produkter spelar det ingen roll. Våra handelspartners förmåga att klara av krisen avgör hur vi klarar av krisen.

Det här förstod länder som i vanliga fall är mycket skeptiska till att dela på ekonomiska risker med andra länder och det var faktiskt vanligtvis försiktiga Tyskland som var ett av de länder som först förde idén om en återhämtningsfond upp på agendan. Det här var alltså inte något initiativ som kom från tjänstemän i Bryssel utan från ledare för några länder. För att överhuvudtaget kunna genomföra något sådant behöver dessutom alla medlemsstaters regeringar vara med på noterna, varenda en av dem. Så det är här det börjar bli intressant. Om ländernas egna regeringar är både de som tog initiativet till fonden och de som accepterar den, hur kan det då vara frågan om något som kommer ”bortifrån”?

Det här gäller egentligen allt som kommer från EU. För att något överhuvudtaget ska kunna godkännas måste det ha stöd från de nationella regeringarna (även om vissa saker ”bara” behöver en kvalificerad majoritet av regeringarnas stöd). Beslut från EU är alltså i själva verket beslut som fattas med medlemsstaternas goda vilja. Det betyder absolut inte att alla beslut är bra, men för inflytelserika politiker går det i alla fall inte att skylla ifrån sig på någon annan.

Anton Nilsson

Första ersättare till Europaparlamentet

Hittat fel i texten? Skriv till oss