Foto:

Enkelt och billigt att använda miljöel

Hej Marica och tack för fråga och tips i lördagens Ålandstidning. Du lyfter viktiga ämnen som fler borde fundera på i sin vardag.

Mariehamns Energi är ett bolag vars anställda i sitt dagliga jobb och väldigt konkret gjort Åland mer hållbart och mindre fossilberoende. Inom fjärrvärmen har övergången från olja till träflis gjort minst 1.000 oljepannor onödiga. I dag värms större delen av Mariehamn och omnejd med bränsle i form av bark och grot som kommer direkt från åländska skogar och som förvandlas till el och värme i Mariehamns bioenergis pannor.

Vi fortsätter varje dag att utveckla detta med målet att inte alls behöva använda olja. Vi är närmare detta än någonsin tidigare.

På elsidan erbjuder vi inte bara miljöel utan 100 procentigt förnybar, klimatkompenserad och ursprungsgaranterad elektricitet till ett mycket förmånligt pris. Tillägget för miljöel är ungefär 0,15 cent/kWh vilket för en normalstor villa (10.000 kWh) betyder en merkostnad om 1,25 euro per månad. På vår hemsida finns mer information kring detta som är mycket enkelt att genomföra, det behövs bara några klick med datormusen så är du med och skapar bättre hållbarhet i vår värld. Självklart kan du ringa oss också så fixar vi det åt dig!

Jag delar dina slutsatser att nutidsmänniskan står inför stora utmaningar när det gäller att utnyttja jordens resurser klokare än hittills. Att gå omkring och fundera på dem kan lätt bli övermäktigt varför jag tror att vi ska uppmuntra att göra små saker i vår egen vardag med målet att inspirera varandra att tillsammans åstadkomma något mycket större. Det kan börja vid att skaffa miljöel och leda till att vår världs resurser räcker längre.

Tack igen för att du håller igång diskussionen och påminner oss alla om vikten att agera rätt i den egna vardagen där ju livet faktiskt pågår.

Jörgen Pettersson

Styrelseordförande i Mariehamns Energi Ab

Hittat fel i texten? Skriv till oss