Foto:

Eldriften speciellt intressant för Åland

Chefredaktör Daniel Dahlén skrev den 14 oktober intressant i Ålandstidningens ledare om Ålands flygtrafik. Hållbarperspektivet nämndes på några rader.

Globalt sett är flygtrafiken den största enskilda branschen gällande utsläppen av koldioxid med sin 2 procent av totala utsläpp. Om man räknar alla utsläpp som flygandet orsakar, stiger siffran till 4 procent. Och det är en väldigt liten grupp av människor, vilka står för dessa utsläpp. Endast en procent, ”eliten” av alla människor, bidrar med sina flygresor till 50 procent av flygtrafikens utsläpp. Varje dag sker 120.000 flygresor, över fyra miljoner människor flyger varje år, men 80 procent av världens människor har aldrig flugit. Problemen är stora och flygtrafiken räknas att fördubblas under de kommande tjugo åren.

I dag arbetar man på flera olika lösningar för att minska flygtrafikens klimatpåverkan. Med bättre logistik, bland annat med minimala rullningar samt rätt höjd och fart, biobränslen och el-driften. Biobränslen finns i bruk redan i dag, till exempel är Neste en aktör på världsmarknaden. Tyvärr är biobränslen tre till fem gånger dyrare än vanligt flygkerosin.

Den mest intressanta utvecklingen sker med eldriften. Och den är speciellt intressant också för Ålands del. Man hör dock ofta sägas att eldriften inte lämpar sig för flygplan på grund av att batterierna väger för mycket. Batterierna blir effektivare, mindre och lättare. I England utvecklar Oxis Energy litiumsvavel-batterier, vilka är två gånger energieffektivare än litiumjon-batterierna.

Eldrivet flygplan är redan i dag, och i nära framtid ännu mera, verklighet. Första kommersiella, helt eldrivna flygplanet, för sex passagerare, gjorde en lyckad provflygning i Kanada.

Bolaget Harbour Air börjar trafikera i Kanada år 2022. Israels Eviation Alice för nio passagerare, i bruk år 2022, kan flyga över tusen kilometer. Slovenisk Pipistrel är ett tvåsitsig plan med eldrift som redan är i bruk.

Sverige utvecklar Heart Aerospce ES-19-planet för 19 passagerare, flygvidd 400 kilometer, provflygningar påbörjas 2025. Tyska Litium bygger eldrivna flygplan med fem passagerare som ska tas i bruk 2025. Rolls Royce samarbetar i Norge med flygbolaget Wideröen för att ha all kortdistans-flygtrafik eldriven år 2040.

I dag finns det över tvåhundra utvecklingsprojekt i världen.

Som man kan se finns det flygplan med eldrift, med lagom passagerarantal, tillgängliga om bara några år. Så det lönar sig här på Åland att vänta något med planeringar för ökad flygtrafik. Sedan kan man nå klimatsmart flygtrafik. Utsläppen och buller försvinner. Eldriften kostar endast en fjärdedel av nuvarande flygets bränslekostnader. Eldriften är mindre komplicerad på grund av färre rörliga delar och på så sätt driftssäkrare och servicen blir enklare. Trafiken blir tätare, smidigare och mera kundvänlig.

Rauli Lehtinen (HI)

Hittat fel i texten? Skriv till oss