Foto:

Ejderfrågan kräver ett neutralt helhetsperspektiv

Nicklas Nordlund. Det framgår med all, ur min synvinkel oönskad, tydlighet att du inte besitter förmågan att se ejderproblematiken ur ett lite större perspektiv. Visserligen har även min syn på havsörnens betydelse för ejderstammens minskning ifrågasatts av många. Men jag vill ändå hävda att din syn på frågan är än mer simplifierad och polariserad. Kanske detta beror på kunskapsbrist eller någon annan faktor som gör det svårt att se på frågan bredare, att tänka holistiskt och ha helikopterperspektiv.

Jag delar din och andras åsikter gällande att ejderstammen totalt sätt har minskat, det är ett obestridligt faktum att stammen minskar inte bara hos oss utan i hela Östersjöområdet. Men att dra den förenklade slutsatsen att havsörnen är den största orsaken till minskningen och att ejderstammen per någon sorts automatik skulle återhämta sig bara vi fick lov att skjuta havsörnar är nära på en logik som kunde funkat i sandlådan men inte är tillämbar i verkligheten.

Vem är du att ifrågasätta de inventeringar som gjorts av ejderstammen? Har du några faktiska fakta som klart och tydligt talar emot de siffror som finns? Eller bygger din uppfattning endast på egna observationer? Har du möjligtvis koll på vilken betydelse ett fast häckande havsörnspar har när det gäller hur framför allt ungörnar beter sig inom ett revirs gränser? Om inte tycker jag att du borde förkovra dig i frågan. Jag vågar påstå att ordförande för Ålands fågelskyddsförening har goda kunskaper själv gällande denna komplexa fråga och dessutom räds han nog inte att vid behov fråga andra sakkunniga.

Förresten tenderar jag att hålla med ifrågasättandet av nyttan med skräckpropagandan. Som den skicklige naturfotograf du är så borde du ta det som ditt kall att förhålla dig neutral till naturens gång. Visserligen skulle ett neutralt förhållningssätt i denna fråga antagligen gå stick i stäv med det uppdrag du fått av Ådans vänner.

Slutligen, vill du och dina allierade nå någon vart i denna svåra fråga så måste ni acceptera att det finns flera sätt att se på problematiken och att världen, i all synnerhet naturen, inte är svartvitt utan har många olika nyanser.

Conny Nylund

Naturfotograf och fritidspolitiker

Hittat fel i texten? Skriv till oss