Foto:

Discgolfen sprider mikroplaster

Jag har nyligen tagit del av några tänkvärda insändare angående discgolfbanor i Mariehamn (Sonja Nordenswan, Valter Sträng) och kan bara instämma i resonemanget. Visst, det är säkert en trevlig aktivitet i sig och utövarna kommer ut i naturen och får frisk luft.

Jag vill här komma med ytterligare argument, tyvärr till discgolfens nackdel. Discarna är av plast och kommer långsamt men säkert att brytas ner till mikroplaster som obönhörligt sprids i terrängen och småningom hamnar i grundvattnet/vattendrag. När de kastas slår de i här och där och det lossnar små partiklar som hamnar på marken.

Vi vet att mikroplasterna är ett oerhört problem och man vet inte riktigt vilka konsekvenserna blir för miljön. Ett är då säkert, nyttigt är det inte. Utöver detta är slitaget på mark och växtlighet stort, det är bara att gå ut och titta.

Blev också ganska betänksam när det anlades en bana vid klubbholmen som tillhör den båtklubb i vilken jag är medlem.

Det skulle vara intressant att få ta del av hur ivrarna för sporten ser på detta.

Peter Häggström

Hittat fel i texten? Skriv till oss