Foto:

Demenscenter i repris

I diskussionen i senaste fullmäktige kom jag av mig i mitt anförande och har två punkter och åsikter att utveckla. För det första S:t Göranshemmet, som fullmäktige den 22 juni 2021 beslöt köpa för 600.000 euro, långt baserat på följande text i beredningen:

”Stadens infrastruktursektor har utrett förutsättningarna för att bygga om byggnaden och bygga en tredje våning för äldreomsorgens kommande behov. Enligt de undersökningar som gjorts hittills är förutsättningarna goda. Byggnadens läge i nära anslutning till Trobergshemmet ger oavsett framtida inriktning på verksamheten förutsättningar för synergieffekter(…)”
I fullmäktige blev köpet strategiskt intressant av de förutsättningarna för att lösa omsorgens utrymmesbrist. Värdet blir lägre om byggnaden betraktas separat.
Det var därför med förvåning jag i Swecos utredning noterade att S:t Göranshemmet inte kunde användas för äldreomsorg. En förklaring var att det är för lågt. Följdfrågorna, ”hur högt är det?” och ”hur högt ska det vara?” besvarades inte. Det här känns inte bra och jag vill därför att äldreomsorgen och infrastrukturavdelningen tar sig en ordentlig titt på vad som går att göra och sedan ser till att det görs. Personligen är jag säker på att något går att göra.
Det andra jag tänkte beröra, som också nämndes, var att vår utsedda äldreomsorgschef inte längre arbetar med äldreomsorgen. Min uppfattning är att vi med tanke på det beting som ligger framför snarare behöver en chef till än en mindre. Här finns en brist på transparens gällande personalen som borde klargöras.
Avslutningsvis vill jag upprepa att ska vi få något gjort i sakfrågan, alltså byggande för äldreomsorgen, med inflyttning på mindre än fyra år har vi två goda placeringsalternativ, Apalängen och Mariepark. På båda platser finns också planeringsförutsättningar och juridik att reda ut vilket måste göras omedelbart.

Lennart Isaksson (MSÅ)v

Hittat fel i texten? Skriv till oss