Foto:

Debattklimatet kunde vara bättre

I ett ledarstick den 26 maj rörande Ålands Radio och Tv:s bolagsstämma är Daniel Dahléns kläm: ”Mera pengar behövs inte, vad som krävs är mer ledning och styrning för att få ordning på skutan.”

Radions vd Fredrik Sonck jämför i ett svar den 30 maj ÅRTV:s kostnader (per ålänning) med motsvarande siffror för public service i olika länder och landsändor, till exempel Svenskfinland. Uppenbarligen slipper ålänningarna ganska billigt undan.
Direkt under Soncks inlägg skriver Dahlén att han inte ifrågasätter ÅRTV, ”bara [...] till vilken kostnad vi ska ha public service på Åland”. Men han diskuterar inte de siffror som Sonck presenterar utan avfärdar dem med ett: ”Det är onekligen så att en debatt om public service aldrig är välkommen av radions företrädare”.
Fortsättningen ser jag som ett direkt personangrepp. Dahlén skriver att det är stora skillnader mellan hans och Soncks syn på skattemedel och personalförmåner och anför som bevis att Sonck varit chefredaktör för Ny Tid.
Det är just denna typ av debatt som vi ska undvika. Dahlén kunde kanske ha anfört att Sonck kommer direkt från ett mångårigt uppdrag som Hufvudstadsbladets kulturchef och därför borde dela Dahléns syn på budgetkostym och -disciplin.

Jerker Örjans
Daniel Dahlén svarar:
Tack Jerker Örjans för din insändare. Dina åsikter kring mitt sätt att föra fram kritik får stå för dig. Intressant är att notera att Örjans lyfter Ålands Radio och Tv:s vd Soncks erfarenheter från Hufvudstadsbladet. Värt att notera är att Sonck vid både Hufvudstadsbladet och Ny Tid ifrågasatt public service. Det är däremot en intressant aspekt.

Hittat fel i texten? Skriv till oss