Foto:

Till de som förespråkar vindkraft

Hållbart intiativborde liksom andra vindkraftsfanatikerförst och främst ta i beaktandeproblemen somuppstår, de vet själva, men man måste då vara kritisk och se hela problemet. Om ni skulle till exempel ta och undersöka istället hur mycket billiga produktersom exporteras från Kina, Vietnam, Indien, Malaysia. Därär de verkliga problemenmed kemikalier, vattenföroreningar, luft som sprids globalt.Ta och undersökimporten på Åland med billiga varor som väller intack vare billig arbetskraftoch transportbidrag. Där har du CO2-belastning som heter dugamen man kan alltid sålla elefanter ochjaga mygg, då skulle problemen först lösas.

Man ska inte tro att vindkraft löser problemen. Den blir aldrig något annat en ett komplement.De gröna i Finland har börjatföreslåkärnkraft, som är det miljörenaste alternativet. HI ska inte tro att vindkraften löser problemen. Det största problemetär massproduktion av billiga saker för konsumtionens skull för att hålla människor med jobb. Det är enormamiljöbelastningar. Börja i rätt enda av problematiken .

Sanningen

Hittat fel i texten? Skriv till oss