Foto:

Det där fick ni om bakfoten, Ob

Bästa obundna oppositionskolleger, nu har ni nog fått något om bakfoten. I debatten om ministerarvodena talade vi moderater för att ”kyrkan skulle ställas mitt i byn”, det vill säga att halva höjningen av ministerarvodena skulle slopas. Vi fick dock inget gehör för detta förslag, vare sig från regeringsblocket eller andra.
Moderat Samlings lagtingsgrupp
Wille Valve
Annette Holmberg-Jansson
Mika Nordberg
Anders Holmberg

Hittat fel i texten? Skriv till oss