I dag behandlas alla djurskyddsanmälningar

Foto:
I onsdagens ledare i Ålandstidningen lyfter man hanteringen av ärendet gällande den anmälan om magra hästar som inkom till myndigheten 2017 och där det senare visade sig att flera hästar misskötts så allvarligt att två självdött och en fick avlivas.

Samma kritik framfördes när situationen uppdagades i början på 2019 och togs på allra största allvar och utreddes grundligt. Under den tidsperiod när anmälan om eventuell misskötsel av hästar kom in till myndigheten var rutinerna för arbetet gällande djurskydd bristfälliga. Det fanns då endast en veterinär som ensam arbetade med dessa frågor och efter det första försöket att hitta gården nedprioriterades ärendet till förmån för andra arbetsuppgifter.

Det borde självklart inte dröjt över ett år innan man gjorde ett nytt försök att hantera ärendet och det beklagar vi. Myndigheten har sedan händelsen inträffade sett över och tagit fram tydliga rutiner gällande hanteringen av djurskydd och även förstärkt bemanningen inom området. En extern konsultfirma upphandlades även av landskapsregeringen i samband med detta för att se över myndighetens ärendeprocesser. Det konsultfirman kom fram till var bland annat ”Som helhet kan konstateras att behandlingstiderna för ärenden ofta är längre än vad som förutsätts av en myndighet. Andra väsentliga problem har inte i revisionen kunnat konstateras i verksamheten utan den förvaltningsmässiga behandlingen fungerar i regel bra med undantag av behandlingstidernas längd.”

Detta är tyvärr inget som är specifikt för det veterinära området utan långa handläggningstider och brist på resurser att handlägga aktuella ärenden ser vi inom flera områden.

Djurskydd är ett område där vi ser en mycket tydlig ökning av antalet anmälda djurskyddsfall de senaste två åren, det tycker vi är bra och hoppas att det beror på att man ser att vi tar vårt uppdrag på allvar och gör vad vi kan utifrån den aktuella djurskyddslagstiftningen på Åland.

ÅMHM har även valt att ta emot anonyma djurskyddsanmälningar som går lätt att registrera via vår hemsida då vi har bedömt att människor på så sätt har lättare att ta steget att göra myndigheten medveten om eventuella missförhållanden.

I dag åker en veterinär alltid ut på en djurskyddsanmälan senast inom två arbetsdagar för att göra en första bedömning och hanterar sedan ärendet vidare därifrån. Det finns i dag inga obehandlade djurskyddsärenden vid myndigheten utan alla hanteras och följs upp inom aktuella tidsramar.

Susanne Perander

Myndighetschef Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Hittat fel i texten? Skriv till oss