Foto:

Då vuxendom är ett yrke

Proffsvuxdagen firas den 2 juni. Proffsen inom ungdomsarbete, de proffsvuxna, har en utbildning i fostran och är experter på ungdomskap. De här trygga vuxna bemöter, stöder och vägleder unga också utanför kontorstid. De finns där ungdomarna också finns.

Att växa upp till vuxen är inte lätt för någon, men det är nödvändigt för oss alla. Proffsen inom ungdomsarbete har sina egna metoder med vilka de stöder kommunernas arbete inom välbefinnande på ett ungdomscentrerat och förebyggande sätt. Ungdomsarbetarna finns närvarande för att försäkra sig om att ingen ska behöva växa upp ensam.
Ungdomsarbetet ses alltför ofta som något annat än expertarbete. Det här syns tyvärr bland annat i branschens lön. I lönen beaktas inte att de här proffsen är utbildade sakkunniga inom fostran och de personer som bäst känner till ungdomen – experter således.

De ungas utmaningar inom mentalhälsa, illamående och våldsdåd har ökat. De unga måste bemästra många svåra frågor där de behöver stöd och närvaro av en trygg vuxen. Det här kan ungdomsarbetet i detta nu inte på ett fullvärdigt sätt erbjuda på grund av personalbrist och en för stor arbetsbörda. Då kan inte heller ungdomsarbetets viktigaste målsättningar uppfyllas och arbetet kan inte kallas högklassigt.

Ungdomsarbetet genomförs med för små resurser och med kortvariga projekt som fragmenterar ungdomsarbetsfältet ytterligare. Inom det förebyggande arbetet medför nedskärningar aldrig några verkliga inbesparingar, utan ökar på lång sikt pressen och kostnaderna inom det korrigerande arbetet.
Högklassigt och långsiktigt ungdomsarbete förbättrar de ungas välbefinnande enormt mycket. Det kan aldrig finnas för många trygga vuxna som stöder de unga. Proffsen inom ungdomsarbetet jobbar med stort hjärta och med siktet inställt på de ungas välbefinnande. Vi kan inte pruta mer på de ungas välbefinnande.

Sanna Pihakivi
Sakkunnig i yrkesinriktad verksamhet
Fackförbundet JHL

Hittat fel i texten? Skriv till oss