Foto:

Bristande ledarskap på Strandnäs skola

Det kan inte komma som en överraskning för någon att världen befinner sig mitt i en pandemi sedan drygt ett år. Åland har under lång tid klarat sig bättre än övriga Finland samt Sverige, delvis tack vare att sjukvården gjort ett bra jobb med smittspårning, vilket på ett exemplariskt sätt stoppat de smittkedjor som tidigare uppstått, men även för att vi haft tur, med tanke på att Åland är ett turistmål.

Att även skolor drabbas av pandemin kan inte heller ha undgått någon. Generellt sett klarar sig barn bättre än vuxna genom att de i genomsnitt blir mindre sjuka och smittar i mindre grad, vilket är bra eftersom det är svårt att hålla avstånd i många trånga skollokaler.

Jag blir dock oerhört förvånad och bestört över att Strandnäs skola så sent som veckan innan sportlovet hade fysiska lärarmöten där många lärare befann sig i samma rum. En förmildrande omständighet kan vara att Åland under lång tid inte haft någon samhällssmitta, men det är samtidigt lätt att inse att om en lärare är smittad av covid-19 och denne är väldigt smittsam (en så kallad superspridare) så riskeras hela verksamheten att slås ut genom att a gemensamma möten, med besvärliga effekter både för den personal som smittas samt för alla de familjer som har barn på skolan.

I dag finns möjlighet att hålla den typen av möten via digitala forum som till exempel teams, vilket all personal på skolan har tillgång till. Nu är det redan för sent och man har fått många i personalgruppen smittade och än fler som sitter/har suttit i karantän. På Åland är nu över 800 personer i karantän. Det här klustret hade inte kunnat undvikas helt, då det är flera dagis och skolor som är inblandade, men omfattningen av smittklustret hade kunnat hållas på en mycket lägre nivå om skolledningen i Strandnäs skola hade tagit sitt ansvar och inte tillåtit den typen av fysiska möten.

Strandnäs skola är den enda skola på Åland som nu tvingats till så omfattande åtgärder som man tvingats till i och med skolstängning och distansundervisning. Det går inte att se det på något annat sätt än att skolledningen på Strandnäs skola brustit i sitt ledarskap och ansvar. Konsekvenser av dessa brister som de berörda drabbas av är bland annat att vuxnas möjligheter att arbeta påverkas, barn kan inte leka med sina kompisar och den psykiska ohälsan ökar från en redan hög nivå efter ett år med pandemi. Nu får vi hoppas att ingen av alla de som blivit smittade blir allvarligt sjuk eller dör. Konsekvenserna av ett bristande ledarskap i en pandemi kan bli oerhört stora. Därför måste man redan innan ett utbrott skett vidta alla genomförbara säkerhetsåtgärder.

En av de över 800 ålänningar som nu sitter i karantän och vars arbete och familjeliv påverkas.

Strandnäs skolas ledning har avböjt att svara med anledning av att insändaren är anonym.

Hittat fel i texten? Skriv till oss