Foto:

Brist på vårdpersonal är ett problem

Under Jomalas fullmäktigemöte den 21 juni 2022 fick jag svar på min motion om patient- och klientsäkerhet hos Oasen och andra vårdenheter i kommunen. I Ålandstidningen kunde man läsa om själva motionen och svaret förra veckan.

Syftet med denna motion var att kommunen uppmärksammar vårdenheternas ledare att lagen om tvångsvaccination av vårdpersonal lämnar utrymme för att kunna anställa/återkalla ovaccinerad personal om patient- eller klientsäkerheten inte kan verkställas på grund av personalbrist.
I Ålandstidningens rapportering den 27 maj 2022 med rubriken ”Alarmerande hög sjukfrånvaro på Oasen” sade den vikarierande förbundsdirektör Stefan Simonsen att situationen ledde till att klientsäkerheten försämrades och man till och med kan bli tvungen att minska vårdplatser eller i värsta fall stänga hela avdelningar. Anmärkningsvärt i sammanhanget tycker jag är faktumet att i andra kommuner bygger man ut vårdsektorn.
Jag jobbar själv på Oasen som inhoppare och upplever att man ibland jobbar underbemannad och att vissa vårdåtgärder inte kan genomföras på grund av personalbrist. Personalbrist säkert på grund av tidigare politik men nu garanterat på grund av överdrivna coronaåtgärder.

Lagen om tvångsvaccination av vårdpersonal är säkert inte huvudorsaken till problemet men bidrar till ytterligare försämrad tillgång till personal. Min slutsats drar jag efter samtal jag hade med olika personer som jobbar inom vården. Från andra närvårdare till föreståndare.

I Ålandstidningen den 23 juni 2022 berättade man om svaret och skrev så här: ”Kommunfullmäktige vidtar inga åtgärder med anledning av fullmäktigeledamot René Janetzkos (Ob) motion som inlämnades in den 17. maj 2022”. Vidare står det: ”Kommunstyrelsen svarar att man inte inom hemservicen varken haft problem med bemanningen eller patientsäkerheten genom att man följer smittskyddslagen. Inte heller Oasens boende och vårdcenter k.f. har haft problem med detta och om situationen uppstå är man medveten om vilka undantag lagen medger och kan hantera situationen därefter.”
Hur ska man tolka svaret? En gång till. Problem med tillgång av vårdpersonal fanns även tidigare. Men att säga att detta inte har något med smittskyddslagen att göra i dag är inte sanningen. Oasens personalbrist beror framför allt på lågtröskelfrånvaron vid milda symptom och väntan på svar på covidtest. Detta enligt Oasens förbundsdirektör i samma rapporteringen den 27 maj i Ålandstidningen. Alltså en direkt följd av smittskyddsåtgärder som ledde till en försämrad klientsäkerhet.

Jag hoppas bara att Oasen nu gör som andra vårdenheter i andra kommuner och inser att man måste jobba för att personalen stannar innan de söker sig till andra kommuner där man hanterar saken smartare. Annars blir man kanske tvungen att jobba för ett alternativ för Jomala kommun angående dess medlemskap i Oasen.

René Janetzko (Ob)

Hittat fel i texten? Skriv till oss