Foto:

Brev från riksdagen: Sjöfartens dag stärker Åland

Veckans Sjöfartens dag har blivit en institution i sjöfartskretsar i Östersjöregionen. I år samlar dagen ett rekordstort deltagarantal, och befäster sin position som den viktigaste mötesplatsen i vårt närområde trots att andra platser också försöker utveckla egna liknande koncept.

Det finns många orsaker till att dagen blivit så framgångsrik. Det är proffsigt högklassigt program och utställningar, arrangemangen av organisationsteamet är i världsklass samt den åländska miljön på våren är historisk och svårslagen för just en Sjöfartens dag.
Det som jag ändå tror att är det allra viktigaste är att ”alla är där” inom sektorn. Program och utställningar är betydelsefulla, men alla samtal och människomöten som gör att många kommer i kontakt med människor de annars aldrig hade träffat eller med personer de bara ser en gång per år skapar en positiv (FOMO-) rädsla att missa evenemanget. Det gör att alla vill komma igen, år efter år.
Sjöfartens dag samlar ett brett fält experter och deltagare, inte bara rederier. På plats är också myndigheter, bank, försäkring, varv, arbetsmarknadsorganisationer, pensionskassan, teknikföretag, konsulter och andra.

Sjöfartens dag har betydelse för hela Åland. Det bidrar till att hålla Åland på den internationella sjöfartskartan. Det hämtar betydelsefulla pengar till Åland, då det fyller upp hotellen ett dygn som inte är högsäsong. Dessutom börjar dagen svälla ut till kvällen och dagen innan vilket gör att allt fler stannar två nätter, inte bara en, vilket ökar omsättningen för restaurangerna. Dagen är också betydelsefull för kommunikationerna och är en årlig injektion och inspirationsdag för det åländska sjöfartsklustret.

För att Åland ska fortsätta vara den lika naturliga platsen för Sjöfartens dag är det viktigt att vi inte bara har historia att luta oss tillbaka på, utan också fortsätter att ha framgångsrika och högkompetenta företag och aktörer inom sektorn som gör Åland till det viktiga sjöfartsklustret det måste fortsätta vara. Här stöder sektorn och Sjöfartens dag varandra till nytta för hela Åland.
Sjöfartens dags koncept kunde också kopieras till andra branscher. Åland har exempelvis också ett starkt Fintech, bank- och teknologi,-kluster. För Fintech finns betydande evenemang i vår närhet, inte minst i Helsingfors som också ordnar det enorma Slush-arrangemanget på senhösten. Kanske det ändå skulle finnas plats för ännu ett sådant evenemang, där Åland kunde vara en naturlig plats, och som inte skulle konkurrera med Sjöfartens dag, utan som ytterligare skulle stärka Åland på det sätt som Sjöfartens dag nu redan gör, år efter år. En eloge till arrangörerna!

Mats Löfström

Hittat fel i texten? Skriv till oss