Foto:

Bra skrivet

Till professor Jan Sundberg, i lördagens Ålandstidning, för hans engagemang och för den informativa debattartikeln om Ålands självstyrelses problem.
Vi hoppas på hans hjälp och stöd när lagtinget igen tar tag i reformarbetet!
GF

Hittat fel i texten? Skriv till oss