Foto:

Börjar faktagruppen darra på läppen?

Ångrar den oberoende faktagruppen sig? Om de vill läsa statistik så finns det ju i nästan varje tidning det som betyder allt, nämligen att vaccinerna är det som nu räddar oss alla från ett samhälle i kollaps.

Om vi jämför med den finska statistiken så är det nu 63 inlagda på IVA och 638 på vanlig avdelning med covid-19, alltså cirka en på tio på IVA. I maj 2020 då ingen var vaccinerad var motsvarande 81 på IVA och 155 på vanlig avdelning alltså nästan en av tre på IVA,
Alltså är mycket mindre andel nu på IVA tack vare att så många tagit vaccin och inte tänkt bara på sig själva.
Då smittan nu är mycket värre, cirka 8.000 fall nu mot 149 fall i maj 2020 på 7 dagars medeltal, så skulle vi ha haft ca 50 gånger flera på inlagda på sjukhus än vi har i dag, vilket skulle betyda total kollaps för sjukvården. Om vi antar att smittan nu är ger lindrigare sjukdom så kan vi halvera sjukdomsfallen till cirka 25 gånger flera men det ger ändå samma resultat för samhället, nämligen kollaps.
Allting i samhället skulle drabbas, transporter, skolor, butiker, fabriker, el, vatten, byggen, räddningsverk och så vidare.

Nu klarar vi oss ganska bra tack vare att inte alla skriker efter sina rättigheter utan också gör sina skyldigheter. Ett stort tack till dem.

Det är just här som faktagruppen gör något tankefel, de efterlyser ”att våra medborgerliga rättigheter följs och att tjänstemännen uppfyller sina förpliktelser”.
Att alla andra ska göra sin plikt medan de själva bara har rättigheter är ju en aningen märklig tanke.
Statistik finns alltså, det är fritt att läsa, men vad det betyder verkar svårare att förstå.

Konsument av vacciner

Hittat fel i texten? Skriv till oss