Foto:

Bluffmakare till politiker

Vet inte vad som är värre? Ett lantråd som bluffar, att landskapsregeringen agerar totalitärt och åsidosätter lagtinget eller att skärgården utnyttjas som en bricka i ett sjaskigt politiskt utspel? Oberoende pysslar nu lantrådet Thörnroos och minister Wikström med bluffmakeri på hög nivå.

Så här skrev ett enigt finans- och näringsutskott för några veckor sedan i sitt betänkande för tilläggsbudget två, en skrivning som även klubbades av ett enigt lagting.
”Utskottet har tagit del av den stora betydelse som tvärgående linjen har för såväl lokalbefolkning som för näringslivet i skärgården. Linjen binder ihop norra och södra skärgården, vilket underlättar olika samarbeten i regionen. Utskottet anser därför att tvärgående linjen ska drivas året runt.”
Lantrådet Thörnroos som offentligt påpekat att hon inte kommer att medverka till nerdragningar inom skärgårdens turlistor har under några sommarveckor ändrat åsikt och väljer nu helt sonika att nonchalera lagtingets beslut. Det nya turlisteförslaget för tvärgående linjen betyder att trafiken tisdagar och onsdagar upphör från 2023 under sex månader (oktober-april) och får förödande konsekvenser för bland annat näringslivet som existerar tolv månader om året.

Det har under hela mandatperioden varit tydligt att regeringen Thörnroos har svårigheter med att acceptera lagtingets roll i Ålands parlamentariska system. Det finns många exempel på där tydliga beslut från lagtinget inte beaktats av landskapsregeringen. Att en regering så iskallt negligerar parlamentets beslut är totalitärt och inte något som främjar varken demokrati eller rättssäkerhet. Jag har använt ordet ”bananrepublikanskt” för att beskriva sättet som landskapsregeringen hanterar skärgårdstrafiken på och den bilden förstärks nu tydligt.

Det brukar sägas att när politiker slutar lyssna på folket är det dags att byta ut dem. Denna landskapsregering börjar få uppenbara problem med hörseln. I tider där det åländska samhället är i stort behov av långsiktiga politiska överenskommelser inom ekonomi, äldrevård, utbildning, klimat och miljö, energi och samhällsservicen i stort ägnar sig regeringen Thörnroos åt bluffmakeri. Att LR använder makten till att främja sina egna politiska behov är häpnadsväckande ansvarslöst och fult.

John Holmberg (Lib)

Hittat fel i texten? Skriv till oss