Foto:

En blomstrande stad åt alla

Mariehamn är en blomstrande stad och är på många sätt ett miljöföredöme på Åland, då man arbetar aktivt med såväl en grönplan som åtgärder för att förbättra vattenmiljöerna genom olika våtmarker och dagvattenlösningar.

Vår miljö, vår framtid, kräver att vi ställer om och värnar fler kolbindande biotoper, samt väljer miljövänliga material i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att tänka efter och välja bort icke hållbara material som betong/cement och välja trä från en hållbar skogsindustri istället. Betong och cement står för oerhört stora koldioxidutsläpp vid produktionen, medan trä som produkt redan har bundit koldioxid och är en förnyelsebar produkt.
Stränderna och närheten till vatten ger Mariehamn en unik kvalitet som är av stor betydelse för stadens karaktär och identitet. Lilla Holmen är en vacker plats, en grön oas och en naturplats som lockar många besökare. Den ska givetvis vara tillgänglig för alla och tillgänglighetsanpassade bad och strandpromenader behövs. Därför anser vi att träspångar ska prioriteras före en betongpromenad på Lilla Holmen. Träspångar av till exempel den miljövänliga produkten organowood ger ett vackrare intryck, är miljömässigt hållbart, klarar även hårdare väderförhållanden, kräver litet underhåll, ger inte upphov till stora klimatutsläpp och orsakar inga större skador om ett barn skulle ramla, jämfört med betong.

Tillgänglighetsanpassade strandpromenader av trä anläggs på allt fler platser i Norden, i orter som vill bli grönare och mer miljösmarta. Mariehamns stad har genom Nabbens våtmark visat att det går att bygga en miljö- och tillgänglighetsanpassad strandpromenad och vi anser att det konceptet bör utökas till Lilla Holmen.

Lilla Holmens biologiska mångfald kan också utvecklas än mer, till exempel genom att fågelholkar och andra typer av insektshotell installeras på lämpliga platser med utgångspunkt i behov och lämplighet på platsen. Pedagogiska informationsskyltar kan visa på nyttan av dessa ekosystemtjänster.
Staden behöver fortsätta med sin biologiska mångfaldsambition, sitt klimatförebyggande arbete och mycket viktiga arbete med tillgänglighetsanpassning, på ett långsiktigt hållbart sätt, så att vi får en blomstrande stad åt alla.

Susanne Vävare
Barbro Sundback
Socialdemokraterna i stadsmiljönämnden

Hittat fel i texten? Skriv till oss