Foto:

Bäst för alla att MLK får utveckla Bollhalla

Chefredaktör Daniel Dahlén efterlyste i en ledare mer debatt kring Mariehamns stads planerade försäljning av Bollhalla till föreningen MLK och det är bara att instämma att det finns betydligt mer än det ryggmärgsreflexmässiga ideologiska argumentet ”sälj till högsta pris här och nu”. Det är min fasta tro att vårt gemensamma samhälle, inklusive Mariehamns skattebetalare, får ett långsiktigt stort och ökande värde genom att MLK får bästa tänkbara förutsättningar att fortsätta utveckla sin i dag framgångsrika verksamhet.

För 10-15 år sedan förde föreningen en tynande tillvaro och hallen stod ofta mörk och tom dagtid och på helger. Genom långsiktigt kloka beslut och mängder med frivilligarbete blomstrar föreningen i dag. Enligt årsredovisningen tränar i dag över 150 barn och ungdomar regelbundet, numera efter medvetna satsningar en betydligt större andel tjejer än förut. Pensionärer träffas varje vecka för träning och banorna både ute och inne hyrs flitigt.

MLK tog år 2019 padeln till Åland och den har varit en ny kassagenererande verksamhet. Från att varit en uthyrningsverksamhet främst mot vuxna ordnas nu alltmer träningar och fler unga hittar till den populära racketsporten. Privata Padelcenter öppnade sin hall 2021 och har haft bra beläggning och nu vill personerna runt den köpa Bollhalla. Vi ska inte vara naiva och tro att i det läget får föreningen bästa förutsättningar att utvecklas och blomstra. Oberoende av vilken privat som skulle köpa hallen och hyra till MLK så kolliderar kulturerna och intresset mellan privat vinstmaximering och ideell föreningsverksamhet.

MLK:s styrelse har gjort bedömningen att med en annan aktör som hyresvärd så uppstår begränsningar och det är lätt att förstå att de vill fortsätta utveckla sin verksamhet på egna ben. Föreningens ekonomi är i dag stark så förutsättningarna finns.
Låt föreningen blomstra för vårt samhälles bästa.

MLK-medlem

Hittat fel i texten? Skriv till oss