Foto:

Barnbarnen får ta till vara resten

Den internationella atomkraftslobbyn tycks ha fått fotfäste också i vårt lilla samhälle. Eftersom det i båda tidningarnas insändarsidor och även i lagtinget förfasas över vindkraftens utbyggnad på Åland och allt det negativa det kommer att föra med sig. Ingen i atomkraftslobbyn har berättat hur mycket el vindkraften bidrar med på Åland, utan det är endast negativa konsekvenser som kommer fram där det mesta är egna påhitt av skribenten eller talaren i lagtinget.

Nu är det så som vi alla vet att för att leva det liv vi lever och den levnadsstandard vi har, tär vi på naturen oberoende vad vi använder för energikällor. Frågan är vilken energikälla som gör minsta avtryck av vårt leverne.
Det är väl för mycket begärt att atomkraftslobbyn ska syna de negativa konsekvenser som kärnkraften för med sig med risk att man kommer på andra tankar. De kanske lever i tron att med kärnkraft förekommer inga för samhället belastande moment och den är ren.

Jag brukar roa mig med att googla som alla andra och får då fram också de negativa konsekvenserna av kärnkraftverk och det som blir kvar, det använda kärnbränslet. Det borde kärnkraftslobbyn också ge sig tid att läsa.

Jag läser följande: det finns 1.600 ton använt kärnbränsle i Sverige och över 2.000 ton i Finland som väntar på den definitiva slutförvaringen.
Materialet ska kapslas in i gjutjärn och koppar (som är en ädelmetall) och lera på 500 meters djup. Dessutom ska hela kraftverket när det rivs också puttas ner i avgrunden.
Längre behöver jag inte läsa för att se det orimliga, det kommer att ta många generationer om det alls blir av att fullborda detta.
Vi tar således ut elströmmen, men våra barn och barnbarn får ta vara på resten. Det kan vi ha i åtanke när vi inför den kommande högtiden köper julklappar till barnen.

Roger Fagerholm

Hittat fel i texten? Skriv till oss