Åsub:s medierapport visar att Ålands radio är på helt rätt väg

Foto:

Siffror och undersökningar kan man läsa på väldigt olika sätt, det ser man tydligt i Jonas Bladhs ledare.

På Ålands radio läser vi istället med glädje att Ålands radio fortsättningsvis är den största radiokanalen på Åland med totalt 69 procent lyssnare. Jämför man med de största kanalerna i Sverige och Finland, det vill säga Sveriges radio P4 och Yle Vega, så ligger Ålands radio på samma räckvidd som dessa kanaler.

Läser man undersökningen ännu mer noggrant så visar den dessutom att det nyhetsmediet ålänningarna har starkast förtroende för är Yle med 30 procent, följt av SVT på 25 procent och sedan Ålands radio och tv på 22 procent och därefter de åländska dagstidningarna på 21 procent.

Att Ålands radio och tv sedan avancerar från att vara den sjunde största dagliga nyhetskällan till att vara den näst främsta informationskällan for covid-19-relaterade nyheter bekräftar att det arbete och utveckling som vi inlett i bolaget har gett frukt.

Vi ser också att ökningen är störst bland 13 till 24-åringarna där en tredjedel har uppgett att de använt sig av Ålands radio och tv i samband med covid-19, jämfört med 12 procent i vanlig nyhetskonsumtion.

En rejäl ökning kan även utläsas från Ålands radios och tv:s webbsidesstatistik. Antalet besök per månad ökade i genomsnitt med närmare 70 procent 2020 jämfört med 2019. Detta trots att 2019 innehöll både stormen Alfrida och ett lagtingsval.

För oss är det tydligt att Ålands radio och tv blir allt mer relevanta för ålänningarna. Samtidigt är utvecklingsarbetet för Ålands radio och tv inte färdigt. Vi har mycket att jobba med, precis som alla andra företag i mediabranschen i dag. För vår del har vi nu fått en utmärkt vägledning i och med den väl genomförda mediaundersökningen av Åsub. Glädjande nog bekräftar undersökningen att vi är på rätt väg i och med satsningar på bland annat dokumentärer, grävande journalistik, podcasts samt program för barn och ungdomar.

Ljudet är fortsättningsvis i fokus på vår hemsida och för att kunna tillgängliggöra ljudet ännu bättre för ålänningarna så kommer vi under våren att arbeta fram en nyhetsapp för att nå ut till nuvarande lyssnare men samtidigt också för att nå fram till nya målgrupper.

Camilla Karlsson-Henderson,

redaktionschef och ansvarig utgivare, Ålands radio och tv

Emil Eriksson,

verkställande direktör, Ålands radio och tv

Hittat fel i texten? Skriv till oss