Foto:

Artikeln om discgolfbana vid Lotsberget

Jag vill kommentera Mats Adamczaks uttalande i artikeln om discgolfbanan vid Lotsberget i Ålandstidningen måndagen den 11 oktober. I den säger han att stadsarkitekten givit förslag på placering av banor men sedan gjort 180 graders vändning när banan genomförts.

Placeringen av den befintliga discgolfbanan i Badhusparken föreslogs av Mariehamns Lions Club och beslutet togs av infrastrukturchefen Kai Söderlund.

Mvh/ Sirkka Wegelius.

Hittat fel i texten? Skriv till oss