Foto:

Är Orwells 1984” en politikermanual?

Man kan lätt få intrycket av att politiker ibland får för sig att använda Orwells klassiker ”1984” som någon form av manual för hur man vill bedriva sin politik. En av de senaste indikationerna på detta torde vara att man kompletterat den i nämnda verk beskrivna ”Nyspråksordboken” där klassiker som ”krig är fred”, ”slaveri är frihet” och ”okunskap är styrka” nu kompletterats med ”diskriminering är positiv särbehandling”. Reflektören

Hittat fel i texten? Skriv till oss