Foto:

Är Finland konkursfärdigt?

Näringslivsprofilen Björn Nalle Wahlroos fick mycket uppmärksamhet då han i en intervju i HBL för två veckor sedan sade att Finland är konkursfärdigt, borde lära sig av Sverige och inte fått en hygglig investering på 25 år.

Nalle är känd för sina raljerande och raka utspel. Problemet är bara att han har rätt. Finland har mycket att lära sig av Sverige då det kommer till ekonomin för att inte bli konkursfärdigt. I en intervju i Kauppalehti i måndags konstaterar Jacob Wallenberg att han inte vill delta i den finländska politiska debatten men säger ”att Finland helt klart brottas med flera svåra frågor, arbetsmarknadskonflikter och annat. Jag hoppas att långsiktiga lösningar kan hittas för dem”.

Finlands arbetsmarknad har varit mycket mer konfliktfylld än den i Sverige. Båda sidor har anledning att se sig i spegeln. Framför allt är det viktigt att inse att arbetsgivare och arbetstagare i Finland sitter i samma båt då det gäller att tävla om utländska investeringar.

Investeringar behövs för att skapa tillväxt, arbetsplatser och högre löner vilket gynnar hela samhället också via större skatteintäkter. Finlands regering vill utveckla arbetsmarknaden i en mer svensk riktning. Snart kommer man bland annat ge lagförslaget om lokala avtal till riksdagen, vilka varit viktiga för svensk ekonomi.
Finlands utmaningar handlar inte bara om arbetsmarknaden utan också om en snabbt åldrande befolkning. Finland har efter Japan och Italien världens äldsta befolkning. Därför är en stark sysselsättning extra viktig för Finland, men också att man får en starkare arbetskraftsinvandring. Utan arbetskraftsinvandring hade många åländska företag behövt stänga fast eller inte kunnat expandera.

Nalle Wahlroos fick mothugg av en tjänsteman på Invest in Finland som räknade upp flera investeringar som Finland fått. Det man ändå måste minnas är att det är skillnad på investeringar och investeringar.

Förra veckan meddelade Google att de investerar 1,1 miljarder euro i att expandera sitt datacenter i Fredrikshamn. Det är så klart en otroligt fin nyhet och det är fint att det sker i Finland. Det ger både byggarbeten och 100 nya permanenta arbetsplatser.
Men det överlägset största värdet är inte i serverhallar utan de som utvecklar mjukvaran som datahallar finns till för, och det är det som Finland också behöver mer av.
Finland har inte haft tillväxt på 15 år och behöver investeringar då varken nedskärningar eller skattehöjningar kommer ta Finland på hållbar fot. Flera finländska företag investerar dock mycket mer utomlands än i Finland, och det är också en sak som måste ändra ifall Wahlroos inte ska få rätt.

Mats Löfström

Hittat fel i texten? Skriv till oss