Foto:

Använd sunt förnuft, lagtinget

Tack Kent Lansing och Folke Husell, för klara fakta om frågorna om havsbaserad vindkraft och hybridfärjan, som lagtinget just nu behandlar.
För oss vanliga ålänningar återstår ytterligare en fråga angående detta, och det är om våra politiker har tillräckliga kunskaper för att göra affärer som omfattar hundratals miljoner- eller kanske en miljard euro, vilket den havsbaserade vindkraften kan komma att kosta. Jämfört med dessa summor var hybridfärjan en spottstyver, men som ändå visade sig vara allt för stor och komplicerad för att kunna hanteras av våra politiker.

Därför måste misslyckandet med färjan tas som en tydlig anvisning om att lagtinget i framtiden måste begränsa ministrarnas affärer till en storlek som de har kompetens att genomföra. Om landskapsregeringen sköter affären med havsbaserad vindkraft på samma sätt som med hybridfärjan, vilket allt talar för, kan Åland plötsligt ha skulder på en miljard euro. I så fall en ekonomisk katastrof som skulle medföra självstyrelsens död och göra Åland fattigt långt in i framtiden.
Därför är det angeläget att nu, innan det är för sent, avbryta alla affärer som rör storskalig havsbaserad vindkraft. Dessutom finns det ytterligare en allvarlig sak som talar för att den havsbaserade åländska vindkraften bör avbrytas. Och det är utbyggnaden av storskalig kärnkraft som nu planeras i Sverige, och som kommer att omintetgöra all framtida lönsamhet för havsbaserad vindkraft i Östersjön. Sluta därför fantisera om miljoninkomster och använd ert sunda förnuft. Då kan självstyrelsen överleva, och vi vanliga medborgare kan känna oss trygga.

Jens Harberg

Hittat fel i texten? Skriv till oss