Foto:

ÅMHM behöver inte mer personal

ÅMHM har påpekat att man måste få mer personal för att kunna göra alla utredningar för havsbaserad vindkraft men det kan inte stämma för man har ju redan i samband med VindAx kabeldragning i vatten ett prejudikat. Inte behövs det mera personal för att skriva ett protokoll, enligt tidigare beslut, där man konstaterar att kabeldragning i vattnet inte gör någon påverkan och inte behöver någon miljökonsekvensbedömning samt att någon ersättning inte utgår till vattenägarna. Sedan är det bara att annonsera i tidningarna för man behöver ju inte kontakta vattenägarna varken före eller efter kabeldragningarna. Alltså behövs inte mera personal för detta enkla arbete.

Sedan vad det gäller utredningen om platsen för vindkraftverken så måste man nog ha någon utomstående expertis att göra detta så inte heller här behövs nya anställningar.
Vi som vet detta väntar fortfarande på att ÅMHM kommer fram till att man måste rätta till tidigare felbeslut men hittills verkar det inte hända något.
Fortfarande använder vi det kontaktmedia ÅMHM valt.
Delägare i samfälligheterna

Hittat fel i texten? Skriv till oss