”I övriga nordiska länder och autonomier firas nationaldagen som en helgdag. Detta för att alla medborgare ska kunna vara med och fira”, skriver insändarskribenterna.
”I övriga nordiska länder och autonomier firas nationaldagen som en helgdag. Detta för att alla medborgare ska kunna vara med och fira”, skriver insändarskribenterna.
Foto: Robert Jansson
Foto:

Bild

Alla ska vara lediga på Ålands nationaldag

Låt oss göra den 9 juni till en allmän helgdag för hela Åland i syfte att göra självstyrelsedagen till den folkfest som den förtjänar att vara.

Som det är just nu så delar man upp befolkningen i två olika lag. Där de offentligt anställda är lediga och de inom privat sektor jobbar som vanligt. Att privatanställda ska vara med och betala för de offentligt anställdas ledighet utan att själv vara lediga uppfattas som orättvist. Och det med rätta. Så här ska det inte vara.
I övriga nordiska länder och autonomier firas nationaldagen som en helgdag. Detta för att alla medborgare ska kunna vara med och fira. Att vi inte har så på Åland är också en stor orsak till att självstyrelsedagen inte blir den folkfest den bör vara.

Ålands Framtid har i omgångar påpekat orättvisan i dagens system och vikten av att alla ålänningar ska ha möjlighet att fira Ålands självstyrelse. Det skulle även öka intresset för och kunskapen om vår unika autonomi och vad den har betytt och betyder för det samhälle vi har i dag.

Nu står vi åter inför ett självstyrelsefirande utan att de politiska partier som innehar makten lyft ett finger för att rätta till orättvisan och bana väg för en folkfest. Därför känner vi oss inom Ålands Framtid än en gång nödgade att knuffa på för att få till stånd en ändring.
Tillsätt en parlamentarisk kommitté som grundligt utreder hur självstyrelsedagen kan göras till en åländsk nationaldag och hur man på bästa sätt kan lösa att denna lediga dag inte drabbar näringslivet oskäligt genom ökade kostnader. Samtidigt bör ju handeln öka inför och under en ledighet. Så resultatet för våra butiker kan kanske i förlängningen till och med bli positivt.

Jonny Landström (ÅF)
Maiken Poulsen-Englund (ÅF)
Magnus Jansson (ÅF)

Hittat fel i texten? Skriv till oss