Foto:

Äldreomsorgens platsbrist påverkar KST och klienter

Med anledning av insändare i lokaltidningarna vill Kommunernas socialtjänst (KST) och Mariehamns äldreomsorg beskriva situationen.

KST har i dag inte några egna boende- och avlastningsplatser för klienter som före den 1 januari 2021 ingick i kommunernas boendeservice. Kommunerna och KST har därför tecknat avtal där KST får köpa platser av medlemskommunerna till självkostnadspris.
Det rör sig för KST:s del om ett 30-tal individer som berörs av ovanstående arrangemang.
KST arbetar för att öppna en egen enhet men hoppas att hemkommunerna kan tillmötesgå de klienter som önskar fortsätta med befintligt upplägg. Kommunernas platsbrists kan dock påverka klienters möjlighet att bibehålla nuvarande arrangemang, vilket KST inte har mandat att påverka.
Mariehamns äldreomsorg har i dag en stor brist på boendeplatser. För närvarande är cirka 20 mariehamnare utplacerade utanför äldreomsorgens egna verksamheter. Samtidigt finns ett ökat tryck på korttidsvården vilket leder till att äldreomsorgen har svårt att erbjuda boendeplatser till övriga kommuner och kommunalförbund.

Veronika Snellman, Kommunernas socialtjänst k.f.
Ledande socialarbetare, Funktionsservice- och sysselsättning

Anne Lindholm, Mariehamns äldreomsorg
Socialarbetare
Christina Karlsson, Mariehamns äldreomsorg
Biträdande äldreomsorgschef

Hittat fel i texten? Skriv till oss