Foto:

Åländsk demokrati kräver inte Harry Janssons avgång

Då spörsmålet presenterades så skrev flera medier att oppositionen hade lämnat in ett spörsmål. Detta var felaktigt och missvisande. Missvisande för alla de, som då trodde att även Åländsk demokrati hade undertecknat spörsmålet.

Ibland upplever jag att media förvränger det jag säger. Ibland att de förvränger det jag varken sagt eller skrivit.

Jag förstår att media vill ha korta rubriker, men då kunde de ha skrivit att S-Libbarna hade lämnat in ett spörsmål. Ja, S-Lib blir ju i pluralis S-Libbarna. Jag hoppas att salig lektor Sjöblom hade godkänd den pluralformen. Det är kort och korrekt. Med ledamot Katrin Sjögren (Lib) som första undertecknare.

Nu ser jag feta rubriker som skriker ut att ”Oppositionen kräver vicelantrådets avgång”. Även detta är helt fel. Jag sade uttryckligen i plenum att jag inte kommer att stöda något klämförslag i spörsmålärendet. Media upplyste inte läsarna/ lyssnarna om detta.

Den korrekta rubriken hade varit: S-Libbarna kräver Harry Jansson avgång.

Stephan Toivonen(ÅLD)

Hittat fel i texten? Skriv till oss