Foto:

Ålands Hörselförenings verksamhet

Med anledning av de sänkta Paf-bidragen till många föreningar inom det sociala området vill jag, angående Ålands Hörselförenings verksamhet, framföra mina synpunkter.

Enligt landskapsregeringens riktlinjer får föreningarna bedriva endast ”kompletterande” verksamhet till den lagstadgade verksamheten. Jag vill hävda att Ålands Hörselförenings verksamhet är synnerligen kompletterande till hörselvården vid ÅHS. På ÅHS öronklinik jobbar fantastisk personal och audionomerna är mycket professionella, tillmötesgående och kunniga. De gör sitt allra bästa av situationen men de har ett viktigt jobb och otroligt mycket att göra med hörseltester, inprovning av hörapparater och allt omkring som följer med det. Detta leder i sin tur till långa väntetider.

Ålands Hörselförening startade sin hörselrådgivningsverksamhet för många år sedan. Intresserade personer utbildar sig för att kunna serva hörapparater med lättare åtgärder, rengöring, filterbyten och dylikt. En hörapparat behöver hela tiden, med jämna mellanrum, rengöras och rensas. Det är små, små delar det är fråga om och det kan därför vara svårt för många äldre att handskas med dessa. Då finns hörselrådgivarna, som har mottagning på HandiCampen varje onsdag och i Godby (Källbo skolas bibliotek) en onsdag i månaden, till hands och kan hjälpa till. Hörselföreningen ordnar även, några gånger per år, tillfällen när personer, som har börjat fundera på om de borde försöka skaffa hörapparat, kan få komma och kontrollera sin hörsel och få veta om de behöver kontakta läkare för att få en remiss till ÅHS öronklinik. För de flesta med hörapparater försvinner ljudet nästan helt, när hörapparaten blir igentäppt. Då är det synnerligen viktigt att, så fort som möjligt, få hjälp med att få den rengjord och få den i gång. Alternativet, om man behöver vänta långa tider, blir att lägga hörapparaten i lådan. Då, när man ändå inte kan höra, blir det lätt att isolera sig själv och dra sig undan. Depressioner är inte ovanliga.

Jag vill, än en gång, hävda att den här verksamheten absolut inte är någon konkurrens till den lagstadgade verksamheten. Den är en otroligt viktig, hjälpande och kompletterande verksamhet. Med hopp om att tjänstemän och politiker fått en ny insyn och lite mer ”kött på benen”, i de insändare och skrivelser som hittills framförts, för att kunna ta mer ändamålsenliga beslut nästa gång.

Marina Sundström, hörselskadad, och en av Ålands Hörselförenings drygt 800 medlemmar

Hittat fel i texten? Skriv till oss