Foto:

Åland, Östersjöns farligaste plats?

Senaste tidens ryska vapenskrammel i Europa och i närknutarna bör inte ignoreras. Debatten är välkommen. För faktum är, att Åland är militärstrategisk hetvara i Östersjön med viss konkurrens av Gotland. Det är en självklarhet att ryska generalstaben sedan länge har en i detalj klart utarbetad plan för hur Åland ockuperas, allt annat vore ett tjänstefel från deras sida. Ja, det skulle i en arla morgontimme ta cirka tio minuter att besätta de flesta vitala centra, eller så lång tid det tar från hamnen att köra till dem. Ålands försvar, nattpasset på polisstationen tas på sängen. Tidiga bilister skulle stoppas av fullt utrustade ryska soldater vid korsningen Stora gatan-Torggatan.

För faktum nummer två är att demilitarisering och blåögd liturgi som ”fredens öar” väger en pipa snus i Kremls hierarki av respekt, där militär styrka och endast den ligger högst. Men fredsivrarna välkomnas förstås av Kreml som ”nyttiga idioter”, kommer så väl ihåg falskheten i 70-talets fredspropaganda, nya aktörer, samma Kreml. Internationella avtal håller Ryssland fast vid så länge de är för Ryssland nyttiga, inte längre.

Så vad händer om överraskningsexperten Putin (Ukraina och Gotland missade han) hurtigt har besatt Mariehamn, Eckerö, Lemlands sydspets, Kumlinge flygfält? Ska Hornetar (i avsaknad av F-35:or än så länge) angripa ryska trupperna på Åland med svårföreställbara följder ? Eller blir Åland guppande som ett nytt Krim med högljudd polemik runtomkring, men inte mer.

Alternativ ett leder till krig mot Ryssland. Sverige, EU, USA, Nato protesterar så det dånar, men att starta en världsbrand, på grund av Åland? Nej. Finis finlandiae et alandiae (”slutet på Finland och Åland”, reds. anm.)?
Det finns en självklar lösning hur förhindra scenariot ovan, Nato-medlemskap! Varför känns Baltikum vara utanför den aktuella diskussionen? Jo, faktum nummer två, där har ryssarna inte längre något att hämta. Ryssarna är realister och artikel fem innebär världskrig. Ett faktum tre kan läggas till att om Putin styrt på 90-talet hade de baltiska länderna överhuvudtaget aldrig blivit fria.
Vi bör ansöka om Nato-medlemskap nu! Problemet löst.

Ralph Branders

Hittat fel i texten? Skriv till oss