Foto:

DEBATT_Rubrik_B:Ålands Radio skriver kortfattat på webben

Vi vill tacka Jonas Bladh för en på det stora hela balanserad reflektion kring den nya svenska public service-utredningen på Ålandstidningens ledarsida 25 maj. Tyvärr passar Bladh ändå på att beskärma sig över de ”långa” artiklarna på Ålands Radios webbplats.

Låt oss vara tydliga med fakta här: i en nordisk jämförelse hör Ålands Radio till de mest restriktiva public service-bolagen när det gäller text på webben. Gå in på nrk.no, dr.dk, yle.fi, svenska.yle.fi, ruv.is och kvf.fo och jämför själv. Norden är mer än Sverige.
Men visst kan det finnas anledning att lite mer ingående redogöra för den svenska public service-utredningens resonemang kring frågan om text på de svenska public service-mediernas webbsidor.
Lite förenklat kan man säga att public service-utredningens utgångspunkt varit intresseorganisationen Tidningsutgivarnas förslag att maxlängden på public service-artiklar begränsas till 90 ord.
Förslaget är att betrakta som en ren partsinlaga, för att inte säga ett skambud, och avfärdades också av utredningen med argument om att detaljregleringen skulle vara för besvärlig, att den skulle kräva ett stort antal undantag för längre artiklar, att den riskerar att minska public service tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och att en kombination av text, ljud och rörlig bild ofta är nödvändig för att skapa användarvänlighet i en digital miljö. Utredningen bedömde ändå att public service bör agera ”med hänsynstagande till kvalitativa nyhetersmediers konkurrensförutsättningar”.
Också oppositionspartiernas representanter välkomnar beslutet att inte detaljreglera, men skriver i en reservation att utredningen överdriver problematiken med att public service använder text på webben. De påminner om internationell forskning som har svårt att belägga att public service och privata medier skulle skada varandra på nätet.

Jonas Bladh vill att åländska politiker diskuterar Ålands Radios uppdrag.

Vi noterar att den utredning han utgår från avvisar tanken om detaljreglering i den fråga han vill föra på tal.
Så hur tänker Ålands Radio då om text på webben? Jo, vi har en intern policy som (med sällsynta undantag) sätter maxlängden på våra artiklar till 1.500 tecken. Policyn säger – i likhet med den svenska public service-utredningen – att vi ska sätta fokus på ljudet och motiveras av hänsyn mot privata mediehus på Åland.
1.500 tecken motsvarar ungefär 200-250 ord (jämför tidningsutgivarnas nobbade bud på 90 ord) eller ungefär en tredjedel av längden på Jonas Bladhs ledare den 25 maj. Det är alltså fråga om korta texter.
Till sist vill vi gärna ta tillfället i akt att tipsa Jonas Bladh och alla andra vänner av public service att ta del av det ljudinnehåll vi publicerar på Ålands Radio, inte bara på 91,3 MHz utan också på alandsradio.ax: där hörs mervärdet, nyanserna, fördjupningarna och vårt redaktionella huvudfokus.

@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Fredrik Sonck
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signature_titel:Vd Ålands Radio

@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Heidi Grandell-Sonck
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signature_titel:Chefredaktör Ålands Radio

Hittat fel i texten? Skriv till oss