Foto:

Bild

Prata autism – med oss som har autism

I lördagsdebatten väljer Ålandstidningen ut en skribent som ges utrymme att skriva lite utförligare om ett aktuellt ämne.

I dag skriver Catrin Jansson om att hon liksom andra med autismdiagnos ofta exkluderas ur debatten.

Hittat fel i texten? Skriv till oss