Foto:

Bild

Ohållbar bana för Ålands offentliga ekonomin

I dag skriver Edvard Johansson, professor vid Åbo Akademi, om vikten av att landskapsregeringen tar kontroll över de alltmer ohållbara offentliga finanserna. Först och främst måste man göra en noggrann prognos för de väntade intäkterna på tio års sikt.
Hittat fel i texten? Skriv till oss