230321 , 23032021 , 20210323 , Kalmers i Norrböle harinstallerat 288 solpaneler , Solpanelerna är installeradeav det åländska företaget Solel Åland , el , sol , Solceller , solpaneler, solenergi , solel , miljövänlig el , alternativ energi , flygfoto , flygbild
Stödet för installation av solceller står i centrum också i finans- och näringsutskottets betänkande över landskapsregeringens tredje tilläggsbudget.
Foto: Robert Jansson.

Bild

Utskott kritiserar LR för felaktigt solcellsbeslut

Lagtingets finans- och näringsutskott kritiserar landskapsregeringens beslut att bevilja stöd till solcellsinstallationer utan att ha budgetmedel för stödet.
Trots detta yrkar en majoritet i utskottet att budgeten godkänns.
Hittat fel i texten? Skriv till oss