300920 , 30092020 , 20200930 , Lagting , lagtinget , plenum , plenisal , politiker , politik , Pernilla Söderlund (Lib) , Liberalerna
Social- och miljöutskottets ordförande Pernilla Söderlund (Lib) säger att frågan om utsläppsrätter för sjötrafiken är viktig, och att utskottet därför vill veta hur minister Christian Wikström (Ob) resonerat.
Foto: Robert Jansson

Bild

Utskott hör minister om utsläppsbeslut

Infrastrukturminister Christian Wikströms (Ob) begäran till den finska regeringen att undanta åländsk sjöfart från EU:s utsläppsrättsregler skapade en spricka i landskapsregeringen.
Nu vill social- och miljöutskottet att Wikström förklarar sig.
– Det är en viktig fråga för miljön i Östersjön, säger utskottets ordförande Pernilla Söderlund (Lib).
Hittat fel i texten? Skriv till oss