Domstolens beslut var ganska väntat, anser fastighetsägaren Trygve Eriksson.
Vad som händer med Magazintomten nu är oklart.
– De förslag vi tittat på är inte ekonomiskt genomförbara, säger han.

Kommentarer

Det borde vara ett lagbrott

Det borde vara ett lagbrott att enskilda privataktörer tvingas till att bevara gamla byggnader, med alla kostnader det för med sig. Det enda kloka vore att Staden eller Landskapet måste lösa in dem. Samhället håller på att kväva den privata drivkraften.

Det åländska företaget FS Links Ab gör just nu upp en affärsplan för hur en fast förbindelse till Föglö kunde förverkligas i privat regi. 

Landskapsregeringen har under sommaren fått hård kritik för kortruttsplanerna.

Men nu slår infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) tillbaka.

– Vi sparar sammanlagt 55 dygns trafik med färjorna, säger han.

Om ett par månader ska alla ålänningar få en ny hemsida att klaga på.

Landskapsregeringens nya digitaliseringskommission ska sedan åtgärda digitala problem.

– Digitala lösningar är vad vi är ute efter, säger it-minister Tony Asumaa (Lib).

16.516,97 euro. Så mycket pengar samlades in under loppet Togehter 4 Life som arrangerades i juni. 

Landskapsregeringen har i ett meddelande till lagtinget lagt fram ett förslag till nytt skogsprogram för Åland. 

– Vi ser stora möjligheter inom bioekonomi, säger Mikael Sandvik, chef vid skogsbruksbyrån.

Flera källor är samstämmiga: Landskapsregeringen planerar att ändra sitt förslag till indelning i kommunreformen.
Hammarland och Eckerö slås samman med Jomala, Lemland och Lumparland i stället för de norråländska kommunerna.
Men ansvarig minister vill inget säga – ännu.

Fler än 5.000 fritidsbåtar finns i dag registrerade i landskapets vattenfarkostregister – som den 1 juni 2019 töms på de båtar som ägarna inte har meddelat att ska förbli registrerade.
– Jag tror att de flesta väljer att stanna kvar i registret. Det kostar ingenting och spårbarheten upplevs som en fördel, säger trafikinspektör Bengt Karlsson vid motorfordonsbyrån.

Det tekniska felet på Gudingen har reparerats och färjan avgick från Långnäs klockan 19.30. 

Skärgårdsfärjan ms Gudingen har fått problem med kopplingen. Felet har reparerats temporärt.

På grund av tekniska problem med kopplingen ligger ms Gudingen ankrad utanför Överö. 

Byggnaderna på Dennis & Macke Ab:s två fastigheter på Kaptensgatan är viktiga för stads- och gatubilden och att riva dem skulle skada platsens miljövärden och kulturhistoriska sammanhang.
Den bedömningen gör landskapets enhet för kulturarvsförvaltning.

På torsdag kväll avgörs den nya nordiska mattävlingen Embla. Sju åländska mathantverkar är nominerade i tävlingen där sju nordiska länder och självstyrda regioner gör upp i lika många kategorier.

De nordiska länderna har en del goda matvanor som kan spridas till Chile. Bland annat skolluncherna.
Det är tanken bakom ett åtta avsnitt långt chilenskt rese- och matprogram som spelas in i flera nordiska länder.
I går var man på Åland.

Fler nyheter