Tingsrätten, Ålands tingsrätt, förvaltningsdomstol,  *** Local Caption *** @Bildtext:Två män döms till fängelse av Ålands tingsrätt. Den ena fälls på 20 av 24 åtalspunkter.<@Foto>Foto: Jacob Saurén
Tingsrätten vill att sinnestillståndet hos en man undersöks sedan han uttalat grova hot mot de som inte delar hans gudstro.
Foto: Jacob Saurén

Bild

Sinnestillstånd utreds efter hot om knivvåld

Den man som bland annat hotat använda kniv mot de som inte tror på Gud, ska få sitt sinnestillstånd undersökt.
Det beslutar Ålands tingsrätt i en mellandom.
Hittat fel i texten? Skriv till oss