Hela stadsstyrelsen i karantän

Foto:

Bild

Alla ledamöter i stadsstyrelsen, stadsdirektören Barbara Heinonen och stadens kanslichef sitter i karantän. Anledningen är att en deltagare på senaste mötet har konstaterats vara smittad av covid-19.
– Staden är fullt funktionsduglig, säger stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib).

Stadsstyrelsen hade sitt veckovisa möte fysiskt på torsdagen förra veckan. Efter det har det framkommit att en av deltagarna på mötet är smittad av covid-19.

– Vi fick det officiella meddelandet om att vi är i karantän i går, men så fort personen fick reda på att han var smittad tog han kontakt med oss omgående, säger Ingrid Zetterman på tisdagen.

Karantänen påverkar inte vare sig stadsstyrelsens eller stadsförvaltningens arbete, menar hon.

– Stadsstyrelsen är fullt funktionsduglig. Vi har haft hybridmöten hela tiden med vissa på distans och vi var snabba med att ändra stadgan så att det skulle vara möjligt. De två tjänstemännen som är berörda kan jobba hemifrån, så staden är i full funktion.

Hon säger dock att ledamöterna i styrelsen påverkas olika av karantänen.

– Vi är en blandad skara där vissa har egna företag som gör det svårt att jobba på distans medan andra är sportlovslediga nu. Men det är klart att stadsstyrelsen följer de mycket tydliga kraven på karantän vi fått.

Hittat fel i texten? Skriv till oss