Överläkare och klinikchef Runo Härgestam är nöjd över möjligheten att samla dagkirurgins patienter på en och samma plats. I bakgrunden ses ett par av de tre sängplatser man kan erbjuda.
Foto:

Bild

Fler och längre operationer – ÅHS vill ha nytt operationsteam

Ett till operationsteam för ÅHS skulle öka flexibiliteten, förkorta väntetiderna och avlasta personalen på sjukhusets operationsavdelning.

Det säger klinikchef Runo Härgestam om budgetförslaget för ÅHS.

– Vi har ett ökat operationsbehov.

Hittat fel i texten? Skriv till oss