Foto:

För Alexandra är det en stor sak att få vara med i luciagruppen

Som elevassistent är Alexandra Hamberg lärarens extra hand där det behövs. Hon trivs med jobbet och kanske kommer hon att utbilda sig ytterligare i framtiden.
– Jag kände att det var människor i olika åldrar som jag ville jobba med, därför valde jag närvårdarutbildningen vid Ålands yrkesgymnasium, säger hon.