Vaccinationsdebatten har flammat upp igen efter ett utbrott av mässling i Stockholmstrakten.
Det är viktigt att försvara vaccinationerna samtidigt som vi bemöter de oroliga med respekt istället för med hån.

Kommentarer

Detta ver man om utbrottet i

Detta ver man om utbrottet i Stockholm. Generellt sätt är vaccinationsgraden hög och stabil, men det finns problemområden, ett är Järna (Antroposoferna) ett annat är Järvafältet. Indexpatienten i detta fall (där smittan startade i Sverige) var en ovaccinerad person som smittades i Asien. Denna person smittade sedan anhöriga och barn på en förskola. Det har förekommit ett rykte att det var ett barn som fick en ovanligt kraftig reaktion på mässlingsvaccinet som skulle vara upphovet - Det stämmer inte. "Vaccivirus" smittar inte och dessutom genotypas alla fall för att utreda var smittan kommit ifrån. Mässling cirkulerar inte i Sverige, utan vad som hänt är vad som brukar hända (jfr Disneyland) dvs att en ovaccinerad person smittas utomlands. Hur många som sedan smittas beror på hur vaccinationsgraden är i den personens närhet. Utbrottet dör sedan ut av sig själv. Ingen orsak till panik.

”Skepsisen mot

”Skepsisen mot vaccinationernas värde lever sitt eget liv, opåverkat av vad läkevetenskapen visar”. ... Det där kan faktiskt uppfattas som en generalisering så ”god” som någon 'trigger' till ökad skepsis. Som övertygad om den generella vaccinationens välgörande effekt är Gräsrot givetvis inte dess motståndare. Tillhör själv den så kallade riskgruppen. Men sedan fem år har han ändå valt bort den årliga influensasprutan. Och det valet har ingenting med vare sig narkolepsi eller någon annan ”väldebatterad” biverkan att göra. Efter varje influensaspruta – inom en vecka – blev Gräsrot helt enkelt ”as-förkyld”, sjuk som han få gånger har upplevt sig vara innan första sprutan. Med undantag för en lunginflammation (botad hemmavid) för ett par år sedan har förkylningarna varit både få och måttliga, den senaste hösten 2015. Dessa tingens ordning väcker frågor. Men en sak står fullkomligt klar, ytterligare någon influensaspruta för Gräsrots del – det blir det definitivt inte tal om utan en trovärdig förklaring av hans dilemma – något som ingen hittills har förmått göra.

Allt fler kunder väljer bort engångsplastpåsar till förmån för återanvändbara kassar av textil eller papper.
Informationskampanjerna fungerar. Vi kan minska plastberget.

Åland har inte varit jätteframgångsrikt på att locka hit turister de senaste åren, men att tala om en bransch i kris är överdrivet. Det är också fel att skylla på Visit Åland för de uteblivna besöken.

Samma fara lurar också på de historierevisionister som försöker skriva om Ålandsrörelsens historia och fästa vikt vid detaljer som hittills varit just detaljer.

En berättigad fråga är varför statsåklagaren inte också prövar ansvaret hos Björn Wahlroos och Casper von Koskulls Nordea.

Mycket tyder på att kortruttsprojektet på västra Föglö är en dålig investering för hela Åland.

Slutligen är det dags för domstolen att avgöra Pafs ansvar i förskingringshärvan. Ett tydligt besked om det landskapsägda bolagets ansvar är nödvändigt för att kunna gå vidare.

Två profilfrågor för regeringen underkänns nu. Frågan är om paradfrågan nummer ett är bättre genomarbetad.

Det är bra att engagemanget för hållbarhet är stort bland de åländska företagen, men det får inte bli för mycket fokus på symbolhandlingar och rapportskrivande.

Intressant blir det att se om årets orkansäsong för med sig en mer nyanserad syn på klimatfrågorna. Det skulle i så fall vara en välkommen bieffekt.

Åländsk demokrati har gjort en intressant ideologisk resa från främlingsfientlighet till drogliberalism.

Få åtgärder har fått så mycket kritik som driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken, men hittills har den varit en stor framgång.

Landskapets finansiella situation är förhoppningsvis på väg mot det bättre. Men utvecklingen bryts sannolikt snabbt om man nu lindrar sparplanerna.

Via flödena på sociala medier översköljs vi av information, lögner och trams i en salig blandning.
Ett pågående forskningsprojekt lär unga källkritik på nolltid.

Fler ledare